Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Προγραμματισμός (σύμφωνα με κινέζικη παροιμία)

· Αν προγραμματίζετε για έναν χρόνο, φυτέψτε ρύζι.
· Αν προγραμματίζετε για δέκα χρόνια, φυτέψτε δέντρα.
· Αν προγραμματίζετε για εκατό χρόνια, εκπαιδέψτε τα παιδιά σας.