Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

«Το Eagle από σήμερα είναι και αγγλόφωνο!...»

Πολλά απ’ όσα αναρτώνται στο παρόν ιστολόγιο δεν είναι παρά μεταφράσεις από αγγλικά κείμενα. Σκέφθηκα, λοιπόν, πως θα ήταν καλό να τα αναρτώ, πλέον, και στην πρωτότυπη αγγλική έκδοσή τους. Χρήσιμο θα είναι, δεν συμφωνείτε;…

Δεν υπάρχουν σχόλια: