Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

«Three simple rules in life / Τρεις απλοί κανόνες της ζωής»

Three simple rules in life

1.- If you do not go after what you want, you’ll never have it
2.- If you do not ask, the answer will always be “no”.
3.- If you do not step forward, you will always be in ths sampe place

* * *

Τρεις απλοί κανόνες της ζωής

            1.- Αν δεν ψάξεις αυτό που θέλεις, δεν θα το έχεις ποτέ!
            2.- Αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντοτε “όχι”…
            3.- Αν δεν προχωρήσεις μπροστά, θα είσαι πάντα στο ίδιο σημείο.


ORIGIN:


Δεν υπάρχουν σχόλια: