Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

Ποιος είναι ώριμος

Ώριμος είναι:
1. Εκείνος που ευχαρίστως ακούει μια παρατήρηση.
2. Εκείνος που δέχεται μια κριτική.
3. Εκείνος που παραδέχεται τις ελλείψεις του.
4. Εκείνος που αναγνωρίζει τα ελαττώματά του.
5. Εκείνος που εγκαταλείπει μια λανθασμένη παλιά πεποίθηση
6. Εκείνος που αναγνωρίζει για ποιο πράγμα είναι ικανός.
7. Εκείνος που κάνει εκείνο που είχε πάντοτε φοβηθεί.
8. Εκείνος που συνέρχεται μετά από ένα τρομερό κτύπημα.
9. Εκείνος που τα μαθήματα του γίνονται μαθήματα.
10. Εκείνος που αντιλαμβάνεται ότι είναι πάντα μόνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: