Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007

Τι ζήτησα και τι πήρα

  • Ζήτησα Δύναμη… και ο Θεός μου έδωσε Δυσκολίες για να με δυναμώσει…
  • Ζήτησα Σοφία… και ο Θεός μου έδωσε Προβλήματα για να τα λύσω…
  • Ζήτησα Ευημερία… και ο Θεός μου έδωσε Νου και Μυς για να δουλέψω…
  • Ζήτησα Θάρρος… και ο Θεός μου έδωσε Κίνδυνο να τον υπερνικήσω…
  • Ζήτησα Αγάπη… και ο Θεός μου έδωσε Ανθρώπους με προβλήματα για να βοηθήσω…
  • Ζήτησα Χάρες… και ο Θεός μου έδωσε Ευκαιρίες…

Δεν πήρα τίποτα από όσα ήθελα… Πήρα όλα όσα χρειαζόμουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: