Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Δυό εικόνες - σύμβολα για σκέψη και προβληματισμό
Προσθήκη – Συνέχεια, στις 14.2.2010, εδώ: http://eaglestefanos.blogspot.com/2010/02/blog-post_14.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: