Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Χριστός Ανέστη!


«Ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών»

(Α’ Κορ. ΙΕ’, 14)


«Ει δε Χριστός ουκ εγή­γερται, ματαία η πίστις υμών΄έτι εστέ εν ταις αμαρτίαις υμών»

(Α’ Κορ. ΙΕ’, 17)


Δεν υπάρχουν σχόλια: