Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Στην αρχή ήρθαν / First they came


Ήρθαν, στην αρχή, για τους κομμουνιστές

και δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής.


Μετά ήρθαν για τους Εβραίους

και δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος.


Μετά ήρθαν για τους συνδικαλιστές
και δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήμουν συνδικαλιστής.


Μετά ήρθαν για εμένα

αλλά τότε δεν είχε απομείνει κανείς για να αντιδράσει.


* * *


"THEY CAME FIRST for the Communists,
and I didn't speak up because I wasn't a Communist.


THEN THEY CAME for the Jews,
and I didn't speak up because I wasn't a Jew.


THEN THEY CAME for the trade unionists,
and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.


THEN THEY CAME for me
and by that time no one was left to speak up"


[First they came, Friedrich Niemöller, 1955]


ΠΗΓΗ:

http://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came...


Δεν υπάρχουν σχόλια: